archive-sg.com » SG » I » ICECAT.SG

Total: 446

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Icecat: Vad är Icecat?
  Icecat Icecat Tjänster Open Icecat Full Icecat Leads från Icecat biz Product Info Manager Recensioner Källor Sponsorer Öpen Katalog XML Öppen Katalog URL Produktrecensioner XML Ecommerce Solutions Iceshop PIM Open Icecat Marknadsledande inom produktinnehållssyndikering Standardiserat gratis produktinnehåll De viktigaste varumärkena täcks Mer än en halv miljon produkter Rik produktinformation Open Icecat Open Icecat är en världsunik öppen katalog med produkt data ark i samarbete med högteknologiska sponsrade varumärken och online partners Open Icecat data blad är fullt godkända av sponsrande tillverkare och distribueras gratis till online kanalen Tack vare den direkta kopplingen mellan Icecat och sponsrande tillverkare har Icecat mojligheten att varje dag importera sin portfölj av produkter Som sedan kommer att kontrolleras och standardiseras av Icecats redaktion Open Icecat innehåller mer än en halv miljon datablad IT CE Telecom och Office varumärkenleverans standardiserad i 2 online format för enkel implementering kategorisering filtrering sökning och jämförelse av produkter De mest populära och nya produkterna beskrivas så snart de är på marknaden Vilket innehåll ingår i ett Open Icecat data ark Varumärke Tillverkares artikelnummer Kategorisering UNSPSC baserad Produktbilder obegränsat Multimedia innehåll demos produkt videons Flerspråkiga marknadsföringstexter Standardiserade specifikationer för sökning online Flygblad Användarhandböcker PDF Alternativ produkter Alternativa produkter Allmänna data releasedatum

  Original URL path: http://icecat.sg/sv/menu/channelpartners/index.html (2015-12-09)
  Open archived version from archive

 • Icecat: What is Icecat?
  based on billions of annual data sheet downloads price stock in the channel online lead generation Bắt đầu Channel partners What is Icecat More Sharing Services Share What is Icecat Icecat Services Open Icecat Full Icecat Leads from Icecat biz Product Info Manager Product reviews Resources Sponsoring brands Open Catalogue XML Open Catalogue URL Product Reviews XML Ecommerce Solutions Iceshop PIM Open Icecat Market leader in product content syndication Standardized free of charge product content Most important brands are covered More than half million products Rich product information Open Icecat Open Icecat is a worldwide unique open catalog with product data sheets in co operation with high tech sponsoring brands and online channel partners Open Icecat data sheets are fully approved by the sponsoring manufacturers and are distributed for free to the online channel Thanks to the direct connection between Icecat and the sponsoring manufacturers everyday Icecat is able to import their portfolio of products which will then be controlled and standardized by Icecat s editorial team Open Icecat contains more than half a million datasheets of IT CE Telecom DIY Lighting FMCG and Office supply brands standardized in easy online formats for easy implementing categorizing filtering searching and comparing of products The most popular and new products are quickly described as soon they are in the market What rich content is included in an Open Icecat data sheet Brand name Manufacturer Part Number Categorization UNSPSC based Product images unlimited Multimedia content demos product video s Multilingual marketing text Standardized specifications for search compare Leaflets User manuals PDF Options related products Alternative products General Data release date modification date Logistic data EAN UPC code weight dimensions How to get started Features Benefits The most cost efficient content solution for all Fully sponsored by manufacturers Manufacturer approved product content Easy to

  Original URL path: http://icecat.sg/vi/menu/channelpartners/index.html (2015-12-09)
  Open archived version from archive

 • Icecat: What is Icecat?
  with market intelligence based on billions of annual data sheet downloads price stock in the channel online lead generation Başlangıç sayfası Channel partners What is Icecat More Sharing Services Share What is Icecat Icecat Services Open Icecat Full Icecat Leads from Icecat biz Product Info Manager Product reviews Resources Sponsoring brands Open Catalogue XML Open Catalogue URL Product Reviews XML Ecommerce Solutions Iceshop PIM Open Icecat Market leader in product content syndication Standardized free of charge product content Most important brands are covered More than half million products Rich product information Open Icecat Open Icecat is a worldwide unique open catalog with product data sheets in co operation with high tech sponsoring brands and online channel partners Open Icecat data sheets are fully approved by the sponsoring manufacturers and are distributed for free to the online channel Thanks to the direct connection between Icecat and the sponsoring manufacturers everyday Icecat is able to import their portfolio of products which will then be controlled and standardized by Icecat s editorial team Open Icecat contains more than half a million datasheets of IT CE Telecom DIY Lighting FMCG and Office supply brands standardized in easy online formats for easy implementing categorizing filtering searching and comparing of products The most popular and new products are quickly described as soon they are in the market What rich content is included in an Open Icecat data sheet Brand name Manufacturer Part Number Categorization UNSPSC based Product images unlimited Multimedia content demos product video s Multilingual marketing text Standardized specifications for search compare Leaflets User manuals PDF Options related products Alternative products General Data release date modification date Logistic data EAN UPC code weight dimensions How to get started Features Benefits The most cost efficient content solution for all Fully sponsored by manufacturers Manufacturer approved product

  Original URL path: http://icecat.sg/tr/menu/channelpartners/index.html (2015-12-09)
  Open archived version from archive

 • Icecat: Co je Icecat?
  než 2910769 produktových listů garantuje pokrytí vašeho portfolia na dohodnuté úrovni Icecat dodává reporty market intelligence postavené na 7 miliardě stažených datových listů ročně cenách a skladovosti v prodejním kanále generování odkazů online Začátek Partneři v prodejním kanále Co je Icecat More Sharing Services Podíl Co je Icecat Služby Icecatu Open Icecat Full Icecat Odkazy z Icecat biz Manažer informací Recenze Podrobněji Sponzorující značky Otevřený katalog XML Otevřený katalog URL Product Reviews XML Ecommerce Solutions Iceshop PIM Open Icecat Vedoucí firma na trhu syndikace obsahu Standardizované a bezplatné informace o produktech Je pokryta většina důležitých značek Více než půl milionu produktů Bohaté produktové informace Open Icecat Open Icecat je celosvětově unikátní otevřený katalog s produktovými listy vytvářený ve spolupráci se sponzorujícími výrobci a partnery v online prodejním kanálu Produktové listy Open Icecatu jsou plně schváleny sponzorujícími výrobci a jsou celému online prodejnímu kanály k dispozici bezplatně Díky přímému spojení mezi Icecatem a sponzorujícími výrobci může Icecat každodenně načítat produktové portfolio těchto výrobců které je následně kontrolováno a standardizováno týmem redaktorů Icecatu Open Icecat obsahuje více než půl milionu produktových listů ze segmentů IT spotřební elektronika a elektrospotřebiče telekomunikace a kancelářské potřeby které jsou standardizované do dvou online formátů pro snadnou implementaci kategorizování filtrování vyhledávání a porovnávání produktů Nejpopulárnější nové produkty jsou popisovány co nejrychleji poté co se objeví na trhu Jaké produktové informace jsou uvedeny na produktovém listu Icecatu Jméno produktu Výrobní číslo Kategorizace UNSPSC Obrázky produktu jeden i více Multimédia dema produktová videa Vícejazyčný marketingový text Standardizované specifikace pro vyhledávání a porovnávání Prospekty uživatelský manuál PDF Možnosti související produkty Alternativní produkty Obecné údaje datum uvedení datum aktualizace Logistická data kód EAN UPC hmotnost a rozměry Jak začít Charakteristiky Výhody Nejvíce cenově efektivní řešení pro všechny Plně sponzorovaný výrobci Produktové informace schválené výrobci Snadno integrovatelný Mezinárodní standard Široké pokrytí segmentů

  Original URL path: http://icecat.sg/cz/menu/channelpartners/index.html (2015-12-09)
  Open archived version from archive

 • Icecat: What is Icecat?
  market intelligence based on billions of annual data sheet downloads price stock in the channel online lead generation Start Channel partners What is Icecat More Sharing Services Share What is Icecat Icecat Services Open Icecat Full Icecat Leads from Icecat biz Product Info Manager Product reviews Resources Sponsoring brands Open Catalogue XML Open Catalogue URL Product Reviews XML Ecommerce Solutions Iceshop PIM Open Icecat Market leader in product content syndication Standardized free of charge product content Most important brands are covered More than half million products Rich product information Open Icecat Open Icecat is a worldwide unique open catalog with product data sheets in co operation with high tech sponsoring brands and online channel partners Open Icecat data sheets are fully approved by the sponsoring manufacturers and are distributed for free to the online channel Thanks to the direct connection between Icecat and the sponsoring manufacturers everyday Icecat is able to import their portfolio of products which will then be controlled and standardized by Icecat s editorial team Open Icecat contains more than half a million datasheets of IT CE Telecom DIY Lighting FMCG and Office supply brands standardized in easy online formats for easy implementing categorizing filtering searching and comparing of products The most popular and new products are quickly described as soon they are in the market What rich content is included in an Open Icecat data sheet Brand name Manufacturer Part Number Categorization UNSPSC based Product images unlimited Multimedia content demos product video s Multilingual marketing text Standardized specifications for search compare Leaflets User manuals PDF Options related products Alternative products General Data release date modification date Logistic data EAN UPC code weight dimensions How to get started Features Benefits The most cost efficient content solution for all Fully sponsored by manufacturers Manufacturer approved product content Easy

  Original URL path: http://icecat.sg/el/menu/channelpartners/index.html (2015-12-09)
  Open archived version from archive

 • Icecat: What is Icecat?
  market intelligence based on billions of annual data sheet downloads price stock in the channel online lead generation Начало Channel partners What is Icecat More Sharing Services Share What is Icecat Icecat Services Open Icecat Full Icecat Leads from Icecat biz Product Info Manager Product reviews Resources Sponsoring brands Open Catalogue XML Open Catalogue URL Product Reviews XML Ecommerce Solutions Iceshop PIM Open Icecat Market leader in product content syndication Standardized free of charge product content Most important brands are covered More than half million products Rich product information Open Icecat Open Icecat is a worldwide unique open catalog with product data sheets in co operation with high tech sponsoring brands and online channel partners Open Icecat data sheets are fully approved by the sponsoring manufacturers and are distributed for free to the online channel Thanks to the direct connection between Icecat and the sponsoring manufacturers everyday Icecat is able to import their portfolio of products which will then be controlled and standardized by Icecat s editorial team Open Icecat contains more than half a million datasheets of IT CE Telecom DIY Lighting FMCG and Office supply brands standardized in easy online formats for easy implementing categorizing filtering searching and comparing of products The most popular and new products are quickly described as soon they are in the market What rich content is included in an Open Icecat data sheet Brand name Manufacturer Part Number Categorization UNSPSC based Product images unlimited Multimedia content demos product video s Multilingual marketing text Standardized specifications for search compare Leaflets User manuals PDF Options related products Alternative products General Data release date modification date Logistic data EAN UPC code weight dimensions How to get started Features Benefits The most cost efficient content solution for all Fully sponsored by manufacturers Manufacturer approved product content Easy

  Original URL path: http://icecat.sg/bg/menu/channelpartners/index.html (2015-12-09)
  Open archived version from archive

 • Icecat: Что такое Icecat?
  анализировать онлайн рынок с помощью 1 миллиарда ежегодных загрузок описаний товаров цен и количества на складе продавцов генерирования переходов Начало Пользователям Icecat Что такое Icecat More Sharing Services Поделиться Что такое Icecat Сервисы Icecat Open Icecat Full Icecat Переходы с Icecat Product Info Manager Обзоры товаров Источники Бренды спонсоры Open Catalogue XML Open Catalogue URL Обзоры товаров XML Ecommerce Solutions Iceshop PIM Open Icecat Лидер среди провайдеров качественного контента Стандартизированная бесплатная информация о товарах Описания товаров топовых брендов Более полумиллиона товаров Детальная информация о товарах Open Icecat Open Icecat уникальный всемирный открытый каталог с описаниями товаров который развивается при поддержке топовых производителей и онлайн партнеров Спецификации Open Icecat полностью одобрены производителями спонсорами и распространяются онлайн бесплатно Благодаря непосредственной связи между Icecat и производителями Icecat может ежедневно импортировать информацию об ассортименте их продукции которая затем будет проверена и стандартизирована редакторами Icecat Open Icecat содержит более миллиона описаний товаров в разделах IT Бытовая техника Телеком Офис и Освещение Все описания стандартизированы в двух форматах удобных для быстрой и простой интеграции категоризации фильтрации поиска и сравнения Самые популярные товары а также новинки описываются в кратчайшие сроки с момента появления на рынке Что входит в описание товара в Open Icecat Название производителя Оригинальный код производителя MPN Категория стандарт UNSPSC Семейства и серии к которым принадлежит товар Основные и дополнительные изображения товара Мультимедиа контент презентации видео демо и др Текстовые описания на разных языках Стандартизированные и полные спецификации для поиска и сравнения Брошюры и инструкции по экплуатации в формате PDF Опции и аксессуары Альтернативные товары Общая информация дата публикации дата изменения Логистические данные EAN UPC код вес и размеры С чего начать Свойства Преимущества Самое выгодное решение проблемы качественного контента Полностью поддерживаемый производителями Одобренный производителями контент Легко интегрировать Международный стандарт Большое покрытие описаниями товаров в разделах IT Бытовая Техника Телеком и Офис Детальная информация о

  Original URL path: http://icecat.sg/ru/menu/channelpartners/index.html (2015-12-09)
  Open archived version from archive

 • Icecat: Що таке Icecat?
  більше мильярда завантажень описів товарів щорічно цін та кількості товару на складі постачальника згенерованих переходів Початок Користувачам Icecat Що таке Icecat More Sharing Services Поділитися Що таке Icecat Сервіси Icecat Open Icecat Full Icecat Переходи з Icecat Product Info Manager Огляди товарів Джерела Бренди спонсори Open Catalogue XML Open Catalogue URL Огляди товарів XML Ecommerce Solutions Iceshop PIM Open Icecat Лідер серед провайдерів якісного контенту Стандартизована безкоштовна інформація про товари Контент для товарів топових брендів Більше ніж півмільйона товарів Детальна інформація про товари Open Icecat Open Icecat унікальний всесвітній відкритий каталог з описами товарів який співпрацює з виробниками та онлайн партнерами Специфікації Open Icecat повністю схвалені виробниками спонсорами та поширюються онлайн безкоштовно Завдяки безпосередньому зв язку між Icecat та виробниками Icecat може щодня імпортувати інформацію про асортимент їхньої продукції яка потім буде перевірена і стандартизована редакторами Icecat Open Icecat містить більше ніж мільйон детальних описів товарів із розділів IT Побутова техніка Телеком Офіс и Освiтлення Вся інформація стандартизована у двох онлайн форматах зручних для швидкої інтеграції категоризації фільтрації пошуку та порівняння Найбільш популярні товари та новинки описуються в найкоротші терміни з моменту появи на ринку Що входить до опису товара в Open Icecat Назва виробника Оригінальний код товару MPN Категорія стандарт UNSPSC Сімейства та серії до яких належить товар Головне і додаткові зображення товару Мультимедійний контент презентації відео демо тощо Текстові описи товару різними мовами Стандартизовані специфікації для зручнішого пошуку і порівняння товарів Брошури та інструкції з експлуатації у форматі PDF Опції та аксесуари Альтернативні товари Загальна інформація дата публикації дата внесення змін Логістичні дані EAN UPC код вага та розміри З чого почати Властивості Переваги Найвигідніше рішення проблеми якісного контенту За повної підтримки виробників Схвалений виробниками контент Легко інтегрувати Міжнародний стандарт Велике покриття описами товарів в секторах IT Побутова Техніка Телеком та Офіс Детальна інформація про товари Ідентифікатори товарів

  Original URL path: http://icecat.sg/uk/menu/channelpartners/index.html (2015-12-09)
  Open archived version from archive •