archive-sg.com » SG » I » ICECAT.SG

Total: 446

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Icecat: What is Icecat?
  with market intelligence based on billions of annual data sheet downloads price stock in the channel online lead generation Start Channel partners What is Icecat More Sharing Services Share What is Icecat Icecat Services Open Icecat Full Icecat Leads from Icecat biz Product Info Manager Product reviews Resources Sponsoring brands Open Catalogue XML Open Catalogue URL Product Reviews XML Ecommerce Solutions Iceshop PIM Open Icecat Market leader in product content syndication Standardized free of charge product content Most important brands are covered More than half million products Rich product information Open Icecat Open Icecat is a worldwide unique open catalog with product data sheets in co operation with high tech sponsoring brands and online channel partners Open Icecat data sheets are fully approved by the sponsoring manufacturers and are distributed for free to the online channel Thanks to the direct connection between Icecat and the sponsoring manufacturers everyday Icecat is able to import their portfolio of products which will then be controlled and standardized by Icecat s editorial team Open Icecat contains more than half a million datasheets of IT CE Telecom DIY Lighting FMCG and Office supply brands standardized in easy online formats for easy implementing categorizing filtering searching and comparing of products The most popular and new products are quickly described as soon they are in the market What rich content is included in an Open Icecat data sheet Brand name Manufacturer Part Number Categorization UNSPSC based Product images unlimited Multimedia content demos product video s Multilingual marketing text Standardized specifications for search compare Leaflets User manuals PDF Options related products Alternative products General Data release date modification date Logistic data EAN UPC code weight dimensions How to get started Features Benefits The most cost efficient content solution for all Fully sponsored by manufacturers Manufacturer approved product content

  Original URL path: http://icecat.sg/no/menu/channelpartners/index.html (2015-12-09)
  Open archived version from archive

 • Icecat: Dane o produktach dla partnerów w kanale sprzedaży online
  badaniach rynku opartych na 1 bilionie rocznych pobrań arkuszy dokumentacyjnych cenie i dostępności zapasów w kanałach generowaniu przekierowań online Start Partnerzy w kanale sprzedaży Dane o produktach dla partnerów w kanale sprzedaży online More Sharing Services Podziel się Dane o produktach dla partnerów w kanale sprzedaży online Usługi Icecat Open Icecat Full Icecat Linki z Icecat biz Manager Informacji o Produkcie Recenzje produktów i widea Źródła Sponsorowane marki Open Catalog XML Open Catalog URL Recenzje Produktu XML Ecommerce Solutions Iceshop PIM Open ICEcat Lider rynkowy pod względem syndykacji contentu Standaryzowany darmowy content produktowy Pokrycie najpopularniejszych marek Ponad pół miliona produktów Bogate w informacje opisy produktów Open Icecat Open Icecat jest wyjątkowym na świecie otwartym katalogiem z arkuszami produktów tworzonymi we współpracy ze sponsorami producentami i partnerami online w online kanale sprzedaży Arkusze produktowe Open Icecat są w pełni akceptowane sponsorującymi producentami i są bezpłatne dla całego online kanału sprzedaży Dzięki bezpośredniemu połączeniu między Icecat i sponsorującymi producentami Icecat może codziennie pobierać portolio produktów tych producentów które jest później kontrolowane i standaryzowane przez dział redaktorów Icecat Open zawiera ponad pół miliona arkuszy produktowych z segmentu IT artykułów AGD elektroniki telekomunikacji i artykułów biurowych które są standaryzowane do trzech formatów online dla łatwej implementachu kategoryzacji filtrowania wyszukiwania i porównywania produktów Najpolularniejsze nowe produkty są opisywane najszybciej po tym jak pojawią się na rynku Jakie informacje o produkcie są przedstawione w arkuszu produktowym Icecat Nazwa marki Kod produktu Kategoryzacja UNSPSC Zdjęcia produktu nielimitowana ilość Multimedia dema widea produktu Marketingowy tekst w wielu językacht Standaryzowane specyfikacje umożliwiające wyszukiwanie i porównywanie Prospekty instrukcje obsługi PDF Możliwości podobne produkty Alternatywne produkty Ogólne informacje data przedstawienia data aktualizacji Dane logistyczne kod EAN UPC waga i rozmiary Jak zacząć Cechy Korzyści Najbardziej efektywne rozwiązanie contentowe dla wszystkich W pełni sponsorowane przez producentów Zatwierdzony przez producentów content Łatwy do

  Original URL path: http://icecat.sg/pl/menu/channelpartners/index.html (2015-12-09)
  Open archived version from archive

 • Icecat: O que é Icecat?
  que é Icecat More Sharing Services Partilhe O que é Icecat Serviços Icecat Open Icecat Full Icecat Leads através de Icecat biz Gestor de Info de Produto Avaliações Pesquisa Marcas patrocinadoras Interface do Catálogo Aberto XML Interface de Catálogo Aberto URL Avaliações XML Ecommerce Solutions Iceshop PIM Open Icecat Líder de mercado na distribuição de informações de produtos Informação de produto standarlizada e sem custos As marcas mais importantes estão na nossa base de dados Mais de um milhão e meio de produtos Completa informação de produto Open Icecat Open Icecat é único catálogo aberto em todo o mundo com fichas técnicas de produto em cooperação com marcas patrocinadoras de alta tecnologia e parceiros de canal online As fichas técnicas de Open Icecat são totalmente aprovadas pelos fabricantes patrocinadores e são distribuidas gratuitamente no canal online Graças à conexão directa entre a Icecat e os seus fabricantes patrocinadores todos os dias a Icecat é capaz de importar o portofolio de produto destes que serão depois controlados e finalmente standarlizados pela equipa de editores da Icecat Open Icecat contém mais de meio milhão de fichas técnicas dos sectores de IT Consumo Eletrónico Telecom e Produtos de Escritório fornecidas pelas marcas e standarlizadas em 2 formatos online para uma fácil implementação categorização filtro pesquisa e comparação de produtos Os produtos mais populares e os produtos novos são descritos logo que estejam no mercado Que conteúdo rico está incluído numa ficha técnica de Open Icecat Nome da Marca Referência ou Part Number do Fabricante Categorização base UNSPSC Imagens do produto ilimitado Conteúdo Multimedia demos vídeo do produto Textos de marketing multilingue Especificações standarlizadas para pesquisa comparação Folhetos Manuais de utilização PDF Opções produtos relacionados Produtos alternativos Dados gerais data de edição data de modificações Dados de Logística códigos EAN UPC peso dimensões Como

  Original URL path: http://icecat.sg/pt/menu/channelpartners/index.html (2015-12-09)
  Open archived version from archive

 • Icecat: O que é Icecat?
  Sharing Services Compartilhe O que é Icecat Serviços Icecat Open Icecat Full Icecat Leads através de Icecat biz Informação do Gestor de Produto Avaliações Pesquisas Marcas patrocinadoras Interface do Catálogo Aberto XML Interface do Catálogo Aberto URL Teste e classificação do produto Icecat XML Ecommerce Solutions Iceshop PIM Open Icecat Líder de mercado na distribuição de informação de produtos Informação de produto padronizada e sem custos As marcas mais importantes estão em nosso banco de dados Mais de um milhão e meio de produtos Completa informação de produto Open Icecat Open Icecat é único catálogo aberto em todo o mundo com fichas de produto em cooperação com marcas patrocinadoras de alta tecnologia e parceiros de canal online As fichas de produto de Open Icecat são totalmente aprovadas pelos fabricantes patrocinadores e são distribuidas gratuitamente no canal online Graças à conexão direta entre Icecat e seus fabricantes patrocinadores todos os dias Icecat é capaz de importar o portfolio de produto destes que serão depois controlados e finalmente padronizados pela equipe de editores da Icecat Open Icecat contém mais de meio milhão de fichas de produto nos setores de TI Telefonia Eletrônicos de Consumo e Produtos de Escritório fornecidas pelas marcas e padronizadas em 2 formatos online para uma fácil implementação categorização filtro pesquisa e comparação de produtos Os produtos mais populares e os produtos novos são cadastrados logo que estejam no mercado Que conteúdo rico está incluído numa ficha de produto de Open Icecat Nome da Marca Referência ou Part Number do Fabricante Categorização base UNSPSC Imagens do produto ilimitado Conteúdo Multimídia demos vídeo do produto Textos de marketing multilingue Especificações padronizadas para pesquisa comparação Folhetos Manuais de utilização PDF Opções produtos relacionados Produtos alternativos Dados gerais data de edição data de modificações Dados de Logística códigos EAN UPC peso dimensões

  Original URL path: http://icecat.sg/br/menu/channelpartners/index.html (2015-12-09)
  Open archived version from archive

 • Icecat: What is Icecat?
  market intelligence based on billions of annual data sheet downloads price stock in the channel online lead generation Pornire Channel partners What is Icecat More Sharing Services Share What is Icecat Icecat Services Open Icecat Full Icecat Leads from Icecat biz Product Info Manager Product reviews Resources Sponsoring brands Open Catalogue XML Open Catalogue URL Product Reviews XML Ecommerce Solutions Iceshop PIM Open Icecat Market leader in product content syndication Standardized free of charge product content Most important brands are covered More than half million products Rich product information Open Icecat Open Icecat is a worldwide unique open catalog with product data sheets in co operation with high tech sponsoring brands and online channel partners Open Icecat data sheets are fully approved by the sponsoring manufacturers and are distributed for free to the online channel Thanks to the direct connection between Icecat and the sponsoring manufacturers everyday Icecat is able to import their portfolio of products which will then be controlled and standardized by Icecat s editorial team Open Icecat contains more than half a million datasheets of IT CE Telecom DIY Lighting FMCG and Office supply brands standardized in easy online formats for easy implementing categorizing filtering searching and comparing of products The most popular and new products are quickly described as soon they are in the market What rich content is included in an Open Icecat data sheet Brand name Manufacturer Part Number Categorization UNSPSC based Product images unlimited Multimedia content demos product video s Multilingual marketing text Standardized specifications for search compare Leaflets User manuals PDF Options related products Alternative products General Data release date modification date Logistic data EAN UPC code weight dimensions How to get started Features Benefits The most cost efficient content solution for all Fully sponsored by manufacturers Manufacturer approved product content Easy

  Original URL path: http://icecat.sg/ro/menu/channelpartners/index.html (2015-12-09)
  Open archived version from archive

 • Icecat: Čo je Icecat?
  sheets coverage guarantee for your assortment Icecat dodáva reporty market intelligence postavené na 7 miliarde stiahnutých dátových listov ročne cenách a skladovosti v predajnom kanále generovaní odkazov online Začiatok Partneri v predajnom kanáli Čo je Icecat More Sharing Services Zdieľať Čo je Icecat Služby Icecatu Open Icecat Full Icecat Odkazy z Icecat biz Manažér informácií Recenzie Podrobnejšie Sponzorujúce značky Otvorený katalóg XML Otvorený katalóg URL Recenzie produktov XML Ecommerce Solutions Iceshop PIM Open Icecat Vedúca firma na trhu syndikácie obsahu Štandardizované a bezplatné informácie o produktoch Je pokrytá väčšina dôležitých značiek Viac ako pol milióna produktov Bohaté produktové informácie Open Icecat Open Icecat je celosvetovo unikátny otvorený katalóg s produktovými listami vytváraný v spolupráci so sponzorujúcimi výrobcami a partnermi v online predajnom kanáli Produktové listy Open Icecat sú plne schválené sponzorujúcimi výrobcami a sú celému online predajnému kanály k dispozícii bezplatne Vďaka priamemu spojeniu medzi Icecat a sponzorujúcimi výrobcami môže Icecat každodenne načítať produktové portfólio týchto výrobcov ktoré je následne kontrolované a štandardizované tímom redaktorov Icecat Open Icecat obsahuje viac ako pol milióna produktových listov zo segmentov IT spotrebnej elektroniky a elektrospotrebičov telekomunikácie a kancelárskych potrieb ktoré sú štandardizované do dvoch online formátov pre jednoduchú implementáciu kategorizovanie filtrovanie vyhľadávanie a porovnávanie produktov Najpopulárnejšie nové produkty sú popisované čo najrýchlejšie hneď potom ako sa objavia na trhu Aké produktové informácie sú uvedené na produktovom liste Icecat Názov produktu Výrobné číslo Kategorizácia UNSPSC Obrázky produktu jeden a viac Multimédiá demá produktové videá Viacjazyčný marketingový text Standardizované špecifikácie pre vyhľadávanie a porovnávanie Prospekty manuál PDF Možnosti súvisiace produkty Alternatívne produkty Obecné údaje dátum uvedenia dátum aktualizácie Logistické dáta kód EAN UPC hmotnosť a rozmery Ako začať Vlastnosti Výhody Najviac cenovo efektívne riešenia pre všetkých Plne sponzorovaný výrobcami Produktové informácie schválené výrobcami Ľahko integrovateľný Medzinárodný štandard Široké pokrytie segmentov IT telekomunikácií spotrebnej elektroniky elektrospotrebičov

  Original URL path: http://icecat.sg/sk/menu/channelpartners/index.html (2015-12-09)
  Open archived version from archive

 • Icecat: What is Icecat?
  with market intelligence based on billions of annual data sheet downloads price stock in the channel online lead generation Start Channel partners What is Icecat More Sharing Services Share What is Icecat Icecat Services Open Icecat Full Icecat Leads from Icecat biz Product Info Manager Product reviews Resources Sponsoring brands Open Catalogue XML Open Catalogue URL Product Reviews XML Ecommerce Solutions Iceshop PIM Open Icecat Market leader in product content syndication Standardized free of charge product content Most important brands are covered More than half million products Rich product information Open Icecat Open Icecat is a worldwide unique open catalog with product data sheets in co operation with high tech sponsoring brands and online channel partners Open Icecat data sheets are fully approved by the sponsoring manufacturers and are distributed for free to the online channel Thanks to the direct connection between Icecat and the sponsoring manufacturers everyday Icecat is able to import their portfolio of products which will then be controlled and standardized by Icecat s editorial team Open Icecat contains more than half a million datasheets of IT CE Telecom DIY Lighting FMCG and Office supply brands standardized in easy online formats for easy implementing categorizing filtering searching and comparing of products The most popular and new products are quickly described as soon they are in the market What rich content is included in an Open Icecat data sheet Brand name Manufacturer Part Number Categorization UNSPSC based Product images unlimited Multimedia content demos product video s Multilingual marketing text Standardized specifications for search compare Leaflets User manuals PDF Options related products Alternative products General Data release date modification date Logistic data EAN UPC code weight dimensions How to get started Features Benefits The most cost efficient content solution for all Fully sponsored by manufacturers Manufacturer approved product content

  Original URL path: http://icecat.sg/sr/menu/channelpartners/index.html (2015-12-09)
  Open archived version from archive

 • Icecat: What is Icecat?
  help with market intelligence based on billions of annual data sheet downloads price stock in the channel online lead generation Aloita Channel partners What is Icecat More Sharing Services Share What is Icecat Icecat Services Open Icecat Full Icecat Leads from Icecat biz Product Info Manager Tuotearvostelut Videot Resources Sponsoring brands Open Catalogue XML Open Catalogue URL Product Reviews XML Ecommerce Solutions Iceshop PIM Open Icecat Market leader in product content syndication Standardized free of charge product content Most important brands are covered More than half million products Rich product information Open Icecat Open Icecat is a worldwide unique open catalog with product data sheets in co operation with high tech sponsoring brands and online channel partners Open Icecat data sheets are fully approved by the sponsoring manufacturers and are distributed for free to the online channel Thanks to the direct connection between Icecat and the sponsoring manufacturers everyday Icecat is able to import their portfolio of products which will then be controlled and standardized by Icecat s editorial team Open Icecat contains more than half a million datasheets of IT CE Telecom DIY Lighting FMCG and Office supply brands standardized in easy online formats for easy implementing categorizing filtering searching and comparing of products The most popular and new products are quickly described as soon they are in the market What rich content is included in an Open Icecat data sheet Brand name Manufacturer Part Number Categorization UNSPSC based Product images unlimited Multimedia content demos product video s Multilingual marketing text Standardized specifications for search compare Leaflets User manuals PDF Options related products Alternative products General Data release date modification date Logistic data EAN UPC code weight dimensions How to get started Features Benefits The most cost efficient content solution for all Fully sponsored by manufacturers Manufacturer approved product

  Original URL path: http://icecat.sg/fi/menu/channelpartners/index.html (2015-12-09)
  Open archived version from archive •